2021: Nieuwe leningen en premies voor energiezuinig renoveren

Interview met Ben Desnouck

Ben Desnouck is medewerker wonen van Energiehuis-WarmerWonen. Hij ondersteunt de lokale woonloketten en vertaalt voor hen het Vlaamse beleid. We vroegen hem op welke (ver)nieuw(d)e leningen en premies van de Vlaamse overheid huishoudens met renovatieplannen in 2021 beroep kunnen doen.

De Vlaamse regering voorziet elk jaar in een aantal nieuwe stimuli voor energiebesparende maatregelen. Wat is er nieuw voor 2021?

De belangrijkste vernieuwing is ongetwijfeld het renteloze renovatiekrediet. Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Deze lening kan gaan tot 60.000 € als je van een EPC-label E of F (Energieprestatiecoëfficiënt) van de woning gaat naar A. Hoe energiezuiniger men renoveert, hoe meer men renteloos kan lenen.

Er wordt wel een duidelijk engagement gevraagd van de kredietnemer: je hebt 5 jaar tijd om die energiezuinige renovaties uit te voeren. Lukt dit niet, dan moet je alsnog de rente betalen en zelfs meer. Het vernieuwde Vlaamse Energie –en Klimaatagentschap zal dit controleren. Renovatiebegeleiding kan hierbij een sleutelrol spelen. 5 Jaar om je renovatie ambitie waar te maken kan immers kort lijken, maar wanneer iemand je bij de hand neemt en zegt welke werken je best uitvoert om aan het vereiste label te geraken, voor jou de offertes opvraagt en vergelijkt, de werken en je premies opvolgt, en bovendien zorgt dat je netjes op tijd het nieuwe EPC-label indient, dan heb je een goede zaak gedaan.

Dat EPC wordt trouwens steeds belangrijker. Dat zie je ook aan de nieuwe EPC-labelpremie die geldt voor alle eigenaars, dus ook mensen die al een huis hebben en hun label willen opkrikken. Die kunnen een premie tot 5.000 € krijgen als ze de werken opnieuw binnen de 5 jaar uitvoeren.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe premies te verkrijgen via Fluvius en is er de nieuwe premie voor zonnepanelen.

Wat met de Vlaamse energielening? Blijft die overeind en in welke vorm?

De Vlaamse energielening blijft een belangrijke hefboom voor mensen die niet terecht kunnen bij de bank voor een lening. Bij de bank moet alles ook binnen de vastgelegde termijn afbetaald worden, via het Energiehuis-WarmerWonen hebben de mensen wat meer flexibiliteit, waardoor mensen minder aarzelen ze aan te vragen. Het is dus goed dat de energielening blijft bestaan en dat die via ons kan aangevraagd worden.

Waar moeten de mensen terecht voor de aanvraag van hun leningen en premies?

In de eerste plaats bij de woon –en energieloketten van de lokale besturen. Zij kennen best het premielandschap en keren vaak zelf ook nog lokale premies uit. Dus dat blijft het beste plan. Ook onze RenovatieCoaches volgen de premie-aanvragen op eenmaal de werken opgestart zijn. Voor een precieze berekening heb je immers de offertes en facturen nodig.

Daarnaast zijn er veel mensen die zelf op zoek gaan naar premies, maar door het versnipperde aanbod is het aangewezen toch professionele hulp onder de arm te nemen, zo loop je geen enkele mis.

Interessante links

www.energiesparen.be
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten
https://www.premiezoeker.be/

Contacteer Ben:

energiehuis@warmerwonen.be 
tel: 056 24 16 19