Over het project

Met het programma Warmer Wonen werkt de regio Zuid-West-Vlaanderen aan de kwaliteit en de energiezuinigheid van haar bestaande woningen. Verschillende organisaties bundelen hun krachten, middelen en kennis. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit.

Warmer Wonen stimuleert een schaalvergroting en een versnelling in de renovatiemarkt en het energiezuiniger maken van de woningen. Daarvoor zetten we geen nieuwe structuren op, maar werken we intenser samen. Warmer Wonen maakt optimaal gebruik van de expertise bij de organisaties die nu al premies uitreiken, advies verlenen, enzovoort.

Warmer Wonen stemt bestaande acties beter op elkaar af. Warmer Wonen gaat ook op zoek naar ontbrekende schakels en zet waar mogelijk subsidieprojecten op. Op die manier wordt nieuwe kennis opgedaan via proefprojecten. Intussen zijn er twee projecten afgelopen: de Vlaamse Proeftuin Woningrenovatie RenBEN en het Europese Refurb-project. Twee nieuwe projecten - Empower en Energieconsulenten - gingen dan weer op 1 januari 2019 van start. Ieder deelproject, al dan niet gesubsidieerd, omvat een eigen samenwerkingsverband en een eigen financiering en timing, maar wordt telkens afgestemd binnen de kerngroep Warmer Wonen.

Het programma Warmer Wonen vormt een belangrijke deelactie binnen het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen.

De werking van Warmer Wonen is afgestemd op de evoluties op Vlaams niveau, meerbepaald binnen het Vlaamse Renovatiepact. We signaleren van onderuit elementen naar Vlaanderen en we implementeren onmiddellijk nieuwe Vlaamse evoluties, zoals het BENOveren.