Andere leningen

Renteloze energielening in geval van aankoop via de banken

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) koopt én dat pand binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie.

     Klik hier voor meer informatie

 

 

Energielening + (bij schenking of erfenis)

Wat?

Indien je vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan je terecht bij het Energiehuis voor het afsluiten van een Energielening+ tot 60.000 euro 

Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de Energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

Voor wie?

Indien je vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan je terecht bij het Energiehuis voor het afsluiten van een Energielening+ tot 60.000 euro. 

Welke woningen komen in aanmerking?

Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label heeft (opgemaakt vanaf 2019): E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden.  

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. 

Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan je een Energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden bepaalt de datum van de erfenis. De Energielening+ kan niet gecumuleerd worden met het Renteloze Renovatiekrediet dat via banken wordt verstrekt. 

Indien er bij de erfenis of schenking ook een hypothecair krediet wordt aangegaan gericht op verwerving van de woning (bvb. om uit onverdeeldheid te treden), komt de kredietnemer niet in aanmerking voor de Energielening+. In dit geval informeert de kredietnemer bij de betreffende bank of hij/zij beroep kan doen op het Renteloze Renovatiekrediet. 

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze Energielening+ via het Energiehuis 

Image removed. 

Waar aanvragen?

Ga langs bij het energie- en woonloket van jouw gemeente.

     Klik hier voor het energie- en woonloket van jouw gemeente

 

Nuttige documenten

Kom je niet in aanmerking voor de Vlaamse Energielening of de Energielening + van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan zijn er nog andere opties. 

 

     Aanvraagformulier Energielening+

     Kredietreglement Energielening+