Haal de RenovatieCoach in huis

 

Haal de onafhankelijke expertise van de RenovatieCoach in huis door onderstaand formulier in te vullen. Met zijn/haar professioneel netwerk en ervaring leidt hij/zij je renovatie in goede banen. Het eerste huisbezoek is steeds gratis. Nadat je het formulier ingevuld hebt, contacteren we je spoedig voor een afspraak.

Heb je ondertussen een vraag, neem dan contact op via energiehuis@warmerwonen.be of via tel.056 24 16 19

 

Selecteer de gemeente waar de renovatie zal plaatsvinden.
crab_address
Address Fields Are Loading...
Type werken: Geef aan welke werken je wilt uitvoeren
Privacyverklaring
Wanneer u een beroep doet op onze dienstverlening, diensten of producten aankoopt of onze website bezoekt, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.
De gegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele bewaringstermijnen.
 
In het kader van de uitvoering van onze taken van algemeen belang, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de realisatie van deze doeleinden.
We delen uw gegevens enkel met instanties waartoe we een wettelijke verplichting hebben – bijvoorbeeld in het kader van de opvolging van subsidieprojecten, tenzij mits expliciete toestemming van de betrokkene.
 
Tevens maken wij gebruik van diverse gegevens in het kader van onze wettelijke opdrachten als lokaal bestuur. Dit kunnen gegevens zijn die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.
 
U hebt steeds het recht tot inzage, verbetering en vervollediging van de gegevens die wij bijhouden van u. U hebt het recht om bij het einde van het project (en na de wettelijk vereiste termijnen van bewaring) toe te zien op het wissen of de pseudonimisering of anonimisering van uw gegevens.
Het volstaat om daarvoor een mailtje te sturen naar dpo@leiedal.be
 
Binnen de werking van onze diensten kunnen we foto’s of opnames maken waarop ook bezoekers of gebruikers van onze dienstverlening te zien zijn. We maken hier een duidelijk onderscheid tussen niet-gerichte en gerichte beelden:
 
Niet-gerichte beelden brengen geen specifieke personen herkenbaar in beeld, maar schetsen eerder een algemeen sfeerbeeld. Wij kunnen deze beelden gebruiken voor didactische, opleidings- en/of promotionele doeleinden, zowel in gedrukte media als op digitale media.
Bij gerichte beelden gaat het om individuele afbeeldingen of afbeeldingen waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor het gebruik van dergelijke beelden zal telkens uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden aan betrokkene en aangeduid worden voor welke kanalen de foto(‘s) gebruikt zullen worden. U kan deze toestemming ook steeds intrekken.