De partners

De kerngroep Energiehuis-Warmer Wonen komt twee-maandelijks samen en wordt getrokken doorWelzijn 13 en Intercommunale Leiedal.
De kerngroep bestaat uit:

Logo Leiedal

De intercommunale Leiedal is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling tussen 13 steden en gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Zowel vanuit haar streekambities rond energie en klimaat als vanuit haar woonbeleid streeft Leiedal naar de energetische renovatie van de bestaande woningen. Daarom neemt de intercommunale binnen Warmer Wonen de trekkersrol op zich.

W13 is het samenwerkingsverband van de 14 Zuid-West-Vlaamse OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Het heeft als doel om een gezamelijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio te voeren. Hiervoor hebben ze verschillende pilootprojecten lopen. W13 vormt samen met Leiedal het partnerschap Energiehuis Warmer Wonen en is sociaal kredietverstrekker van de energielening.

Logo W13

Logo vzweffect

Binnen vzw effect zijn de energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen gehuisvest. In de context van sociale tewerkstelling worden bij kansengroepen in opdracht van Eandis/Infrax gratis energiescans uitgevoerd. Daarnaast nemen ze ook de begeleidingsrol op zich bij sociale dakisolatieprojecten, sociale spouwmuurisolatieprojecten en sociale projecten rond hoogrendementsglas: een superpremie voor de private huurmarkt die aan kansengroepen verhuurt.

Logo Leieland begeleidt de gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen bij thema’s rond gezondheid. Ook in het kader van gezond wonen helpen ze acties op te zetten en kunnen ze onderzoeken aan huis uitvoeren.

Logo Logo Leieland

Logo De Poort

Wonen en werk zijn twee essentiële voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven. De Poort vzw, voor wonen en werk, heeft de ambitie om deze twee pijlers toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen. De Poort zorgt ervoor dat mensen begeleid worden naar betaalbare huisvesting en dat zij gepaste tewerkstelling bekomen. Vanuit de opgebouwde expertise (sociaal verhuurkantoor, werkvloer voor allerhande tewerkstellingsmaatregelen en jobcoaching voor langdurig werkzoekenden) en samen met verschillende partners blijft De Poort zoeken om nieuwe projecten te realiseren waarin we de weg naar duurzaam wonen en werk willen openen voor iedereen.

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen en de Cel Wonen van de Provincie West-Vlaanderen zetten onder meer in op de renovatie van woningen. De provincie ondersteunt de lokale besturen op diverse vlakken. De provincie geeft advies aan huis bij particulieren die duurzaam renoveren.  Daarnaast is er een provinciale premie die zich specifiek richt tot eigenaars die een woning willen renoveren én verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Logo POM

Logo Vlaanderen

Wonen-Vlaanderen is het agentschap binnen de Vlaamse overheid waar je voor alles rond wonen terecht kunt: financiële tegemoetkomingen (subsidies en premies), kwaliteitsbewaking, toezicht op de sociale woonactoren en ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van hun lokaal woonbeleid. Wonen-Vlaanderen heeft expliciet aandacht voor de realisatie van het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving. Samen met hen zetten we politici ertoe aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen.

Logo Samenlevingsopbouw

Logo Kortrijk

De stad Kortrijk zet al vele jaren actief in op renovatiebegeleiding, eerst voor kwetsbare doelgroepen of specifieke buurten, nu stadsbreed.

RSVK Waregem vzw is een professionele sociale onderneming die het recht op wonen realiseert voor de meest woonbehoeftigen, door betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt te huren en te verhuren. Via huurbegeleiding op maat en nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren versterken de SVK’s de huurders in hun rechten en plichten. Momenteel huurt en verhuurt het RSVK meer dan 175 panden in Waregem (8790), Beveren-Leie (8791), Desselgem (8792), Sint-Eloois-Vijve (8793), Deerlijk (8540), Anzegem (8570), Kaster (8572), Tiegem (8573), Wortegem-Petegem (9790) en Zulte (9870).

Logo rsvk Waregem

Het IGS Menen-Wervik-Mesen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de desbetreffende lokale besturen. 

Het IGS Beter Wonen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de gemeenten Anzegem, Spiere-Helkijn en Waregem. 

De dertien steden en gemeenten

De dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zijn de prioritaire partners van Warmer Wonen. Ze schaarden zich in 2013 achter de ambities van het project en engageerden zich via een intentieverklaring.