Andere premies

Vlaamse premies en maatregelen

Woonpremies voor bestaande woningen vanuit het agentschap Wonen Vlaanderen bieden steunmaatregelen om: 

  • Jouw woning te renoveren via de Vlaamse renovatiepremie. 

  • Jouw woning aan te passen aan de behoeften van een inwonende ouder: de Vlaamse aanpassingspremie 

  • Jouw hypotheek te helpen afbetalen wanneer je een tijd niet kunt werken: de Vlaamse verzekering Gewaarborgd Wonen 

  • Je als verhuurder te beschermen tegen huurachterstal: Het Vlaamse huurgarantiefonds 

     Klik hier voor een volledig overzicht

Premies van Fluvius

Premies voor individuele maatregelen per uitgevoerde energiebesparende investering 

  • Installaties: PV-panelen, sturing elektrische warmte 

  • Toestellen: kortingsbon energiezuinige wasmachine of koelkast

Premies voor het behalen van een bepaalde energieprestatie. Deze premie is niet gelinkt aan de uitvoering van een welbepaalde investering.

     Je vindt hier alle info over de EPC labelpremie 

Premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding ( advies, begeleiding werken,…):  

 

LET OP: de specifieke investeringspremie voor zonnepanelen kan je enkel nog aanvragen als de zonnepanelen uiterlijk 31 december 2023 als keuringsdatum hebben. De aanmelding van je zonnepanelen, de plaatsing van je digitale meter en het aanvragen van je premie mag wél nog na deze datum gebeuren.

     Je vindt hier een overzicht per doelgroep

     Vraag hier een van bovenstaande premies aan

Fiscale maatregelen

Er zijn ook een aantal fiscale maatregelen zoals:  

  • Belastingsvermindering, verlaagd BTW-tarief, vermindering onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, en verlaagd tarief voor schenkingen, sloop- en heropbouwpremie 

    Klik hier voor meer informatie