Bereken zelf je EPB, EPC of hernieuwbare energie

Bereken zelf het EPB-peil van je woning

Hier maak je een EPB-simulatie en bereken je zelf het E-peil, K-peil en de geschatte energiekost van een woning. Er wordt met dezelfde formules gerekend als in de officiële EPB-software, maar om alles makkelijk invulbaar te maken, werden er wat vereenvoudigingen ingevoerd. Hierdoor zit er een afwijking van ongeveer 5% op het berekende E-peil en K-peil. De geschatte energiekost kan meer afwijken omdat die afhankelijk is van de gewoontes van de bewoners. 

Bereken zelf de EPC-waarde van je woning of appartement

Hier simuleer je zelf de EPC-waarde van een woning of appartement. Als alles juist wordt ingevuld, kan de EPC-waarde met een afwijking van ongeveer 5% worden bepaald. 

Bereken het aandeel hernieuwbare energie in je nieuwbouwwoning

Voor projecten met een bouwvergunning aangevraagd na 01/01/2014 moet er verplicht een minimumaandeel hernieuwbare energie worden voorzien. In deze rekenmodule kun je een systeem kiezen en kijken waaraan het moet voldoen.

Bereken het vermogen van je verwarmingsketel

Bereken zelf het vermogen (kW) van je verwarmingsketel met onderstaand rekenblad. In de berekening wordt gekeken naar hoeveel warmte de ketel moet kunnen opwekken om op de koudste dag van het jaar de gewenste binnentemperatuur constant te houden. Er wordt rekening gehouden met de verliezen door de isolerende schil en het ventilatiesysteem en met de interwarmtewinsten.

Bereken zelf het gewenste ventilatiesysteem

Bereken zelf de minimumlengte van de ventilatieroosters en de minimum verplichte ventilatiedebieten. Eerst kies je het gewenste ventilatiesysteem en het type rooster indien van toepassing. Daarna geef je voor alle ruimtes het type ruimte en de oppervlakte in. Als er niet voldaan wordt aan de ventilatie-eisen legt het VEA een boete op van 100 euro per 25 m³/h toe- of afvoerdebiet dat niet voorzien wordt.

Bereken de U-waarde van een isolatiepakket

Bereken zelf de U-waarde van een isolatiepakket. De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde

Disclaimer: De resultaten van deze rekenmodule zijn zuiver indicatief. Raadpleeg daarom ook uw architect, EPB verslaggever, ... voor een gedetailleerde berekening. Deze dienst is gratis en wordt u aangeboden door bouw-energie.be in samenwerking met warmerwonen.be.