Digitaal ondertekenen van Mijn VerbouwLening

Eens je documenten klaar zijn voor ondertekening, ontvang je de onderstaande mail van digitaal-ondertekenen@vlaanderen.be. Deze open je best op een vaste computer of laptop.

Afbeelding

 

Indien zowel jij als je partner een mail voor ondertekening ontvangen, dan doorlopen jullie elk afzonderlijk de ondertekening. Zorg ervoor dat je zeker de link volgt die aan jezelf gericht is en niet de link gericht aan je partner.

Doorloop de volgende 8 stappen.

Stap 1: Je ontvangt een mail van digitaal-ondertekenen@vlaanderen.be. Klik op de link met het icoontje Afbeelding met tekst, schermopname, software, Webpagina</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving

Stap 2: Je zal 4 documenten terugvinden:  de akte, de loonafstand, het SECCI-formulier en het mandaat SEPA Europese domiciliëring. Lees deze documenten aandachtig na.

 

De akte

In deze overeenkomst staat alles uitgelegd over je lening.

Bijlage 1:      Loonafstand

In het geval van wanbetaling sta je hiermee toe dat een deel van je loon naar de schuldeiser zal gaan. Dit is een verplichte voorwaarde om de lening te verkrijgen.

Bijlage 2:      SECCI-formulier

Hierin staan de voornaamste kenmerken van de lening.

Bijlage 3:      SEPA-mandaat

Dit mandaat dient om de maandelijkse betaling automatisch te laten verlopen en is verplicht.

Stap 3: Vul waar gevraagd de datum en plaats van ondertekening in. De vakjes waar jij iets moet invullen, staan geel aangeduid.

Stap 4: Boven je handtekening typ je de volgende boodschap identiek over met exact dezelfde hoofdletters en spaties: Gelezen en goedgekeurd om het volgende bedrag in EURO terug te betalen.  Als dit niet correct werd getypt, krijg je een foutmelding. Zoek dan wat er fout werd getypt en corrigeer de fout.

In het vakje daar onder vul je het aangevraagde kredietbedrag in.

Stap 5: Eens alles ingevuld is, kan je het document ondertekenen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst KeySign te downloaden.  De melding verschijnt automatisch als dit nog niet geïnstalleerd is op jouw computer. Druk op ‘klik hier’ en op OK.  De installatie gebeurt heel snel.

Afbeelding

Je krijgt de volgende melding hierop:

Afbeelding

Een scherm opent waarin je de gebruikersovereenkomst van KeySign kan raadplegen. Je kan deze overeenkomst aanvaarden door het vakje aan te vinken bij “I accept the terms in the License Agreement”. Daarna klik je op “Install”.

 

Stap 6: Nu kan je jouw handtekening plaatsen. Sluit je kaartlezer aan en plaats je identiteitskaart in de kaartlezer. Kies als ondertekeningsprovider “eID”. Je krijgt onderstaand scherm te zien.

Afbeelding

Vul je naam in het veld “Naam” in.  Klik daarna op “Nu ondertekenen” en geef in het venster de pincode van jouw identiteitskaart in. Als je handtekening succesvol geplaatst is, staat het volgende op het document:

Afbeelding

Stap 7: Je herhaalt dit tot elk document ondertekend is. Wanneer je klaar bent, krijg je de melding: 'Gereed, document is verwerkt'.

Als je nu klikt op “sluiten”, aan de rechterzijde, kan je de documenten downloaden.

Afbeelding

Stap 8: Om te downloaden, klik op “Download” in het verschenen venster.

Afbeelding