Empower

Ambitie

In oktober 2017 ging de burenpremie in Vlaanderen van start: een premie voor projectbegeleiders die een aantal woningen (minstens 10 in één gemeente) collectief begeleiden om ze energiezuinig te maken. De projectbegeleider ondersteunt de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen en neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, zoals de energetische doorlichting van de woning, de timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, hij maakt een meetstaat op, zoekt aannemers, zorgt voor de werfopvolging en administratieve ondersteuning inzake premieaanvragen en financiering …

Binnen Empower willen we vanuit de werking van de RenovatieCoach de uitrol van de burenpremie op het terrein ondersteunen en bij uitbreiding ook andere collectieve renovatieprojecten aanmoedigen. Het project Buurkracht in Nederland is hiervoor een inspiratiebron.

We zullen voortbouwen op het brede partnerschap van WarmerWonen, maar zoeken ook aansluiting bij andere actoren en buurtgerichte initiatieven. We gaan op zoek naar manieren (communicatietools, klimaatcaravan …) om effectief zichtbaar in de buurt aanwezig en tegelijk laagdrempelig aanspreekbaar / inzetbaar te zijn.

In bepaalde buurten zullen we in eerste instantie het aantal huisbezoeken en rapporten opdrijven om de bewoners te overtuigen (collectieve) energetische renovaties uit te voeren.

Vandaag zien we vooral kansen op de volgende drie vlakken:

  • Aanvullend op renovatieprogramma’s in sociale huurwoningen: als aanbod voor de sociale koopwoningen in diezelfde buurt. Een eerste testcase loopt momenteel Wevelgem, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard.
  • Appartementen in mede-eigendom moeten tegen 2020 aan verstrengde normen voldoen om verhuurd te mogen worden. Dit is een dankbare insteek om energetische renovatie in deze groep op de agenda te zetten.
  • Buurtgerichte premies zoals bijvoorbeeld in Harelbeke: expliciete bekendmaking van de RenovatieCoach, aanwezigheid in de buurt met de klimaatcaravan …  in functie van het stimuleren van een collectief renovatieproject.

Looptijd

Het project Empower loopt van 1 januari 2019 tot eind december 2021. 

Contact

Nele Vandaele: coördinator wonen en programmaregisseur Warmer Wonen - nele.vandaele@leiedal.be of 056 24 16 16

In opdracht van