Hoe gaat het verder?

  • Diende je de aanvraag in via het Mijn VerbouwLoket? Je krijgt een automatische bevestiging van goede ontvangst per mail. Tip: vind je de mail niet meteen terug, check zeker jouw spam. 

  • Alle aanvragen zijn even dringend: we behandelen ze in volgorde van aanvraagdatum.  

  • Door het grote aantal aanvragen moet je rekening houden met een wachttijd van enkele maanden tussen jouw aanvraag en de eventuele goedkeuring van de lening. Start pas met de werken op het moment dat de lening ondertekend is. Zo ben je zeker dat jouw aanvraag is goedgekeurd. Pas als je jouw budget in handen hebt kan je jouw aannemer betalen. 

  • We willen je vragen om voorlopig geen contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij het snelst verder werken. 

 

Wanneer zal je (terug) van ons horen? 

     Volledigheid 
  • In een tijdspanne van enkele weken kijken we na of jouw aanvraag volledig is en of je alle nodige documenten hebt toegevoegd. Mochten we vaststellen dat er nog zaken ontbreken, dan laten we dit op dat moment weten. Pas als de aanvraag en alle documenten volledig zijn, kunnen we jouw aanvraag verder behandelen.  

     Analyse  
  • Eens het dossier volledig is, gaat het in analyse. Er is een technische en financiële analyse en voor wie tot de laagste inkomenscategorie behoort wordt standaard een OCMW-advies opgevraagd.  

  • Na de analysefase brengen we je op de hoogte of je aanvraag al dan niet is goedgekeurd en kunnen we verdere afspraken maken voor ondertekening van de akte.