Hoe gaat het verder?

 • Stelde je de aanvraag samen met de hulp van het loket van jouw gemeente, dan hoef je voorlopig niets te doen. Het loket zal de aanvraag voor jou indienen bij het Energiehuis. 

 • Dien je digitaal in? Je krijgt van ons een bevestiging van goede ontvangst per mail. Tip: vind je de mail niet meteen terug, check zeker ook jouw spam. 

 • Alle aanvragen zijn even dringend: we behandelen ze in volgorde van aanvraagdatum.  

 • Door het grote aantal aanvragen: hou rekening met een wachttijd van enkele maanden tussen jouw aanvraag en de eventuele goedkeuring van de lening. Start pas met de werken op het moment dat de lening ondertekend is. Zo ben je zeker dat jouw aanvraag is goedgekeurd. Pas als je jouw budget in handen hebt kan je jouw aannemer betalen. 

 • We willen je vragen om voorlopig geen contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij het snelst verder werken. 

 

Wanneer zal je (terug) van ons horen? 

     Volledigheid 
 • In een tijdspanne van enkele weken kijken we na of jouw aanvraag volledig is en of je alle nodige documenten hebt toegevoegd. Mochten we vaststellen dat er nog zaken ontbreken, dan laten we dit op dat moment weten. Pas als de aanvraag en alle documenten volledig zijn, kunnen we jouw aanvraag verder behandelen.  

 • Je kan nu al checken of je alles (correct) aanleverde. Gebruik daarvoor het overzicht van de benodigde documenten.

 • Zag je dat er nog iets ontbreekt en wil je nu al graag bijkomende documenten of informatie bezorgen? Daar moet je natuurlijk niet mee wachten. Stuur die dan zo snel mogelijk naar energiehuis@warmerwonen.be.

  • Wil je ons helpen om snel te kunnen werken, hou dan rekening met deze tips: 

   • In het onderwerp van je mail vermeld je het dossiernummer (terug te vinden in de mail die je net na het indienen ontvangen hebt) of de namen van de kredietaanvrager(s) en in een paar woorden waarom je de mail stuurt.  

   • Probeer alles kort en duidelijk toe te lichten in de mail zelf.  

   • Als je bestanden toevoegt, zorg er dan voor dat ze goed leesbaar zijn, dat het gaat om pdf-bestanden en dat de bestandsnaam duidelijk zegt over welk document het gaat (bijvoorbeeld "kopie aankoopakte woning", "nieuwe offerte dakwerken" of "loonfiche Jan Janssens mei 2023").  

               Zo help je ons om op korte tijd veel dossiers te behandelen. 

Analyse  
 • Eens het dossier volledig is, gaat het in analyse. Er is een technische en financiële analyse en voor wie tot de laagste inkomenscategorie behoort wordt standaard een OCMW-advies opgevraagd.  

 • Na de analysefase brengen we je op de hoogte of je aanvraag al dan niet is goedgekeurd en kunnen we verdere afspraken maken voor ondertekening van de akte.