Bouwen of verbouwen: wat verandert er?

Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee, ook wat betreft bouwen en verbouwen. We zetten enkele belangrijke zaken op een rij.

1. Stookolieketels

Is je stookolieketel dit jaar aan vernieuwing toe? Je mag vanaf dit jaar enkel nog een nieuwe ketel plaatsen als er in je straat geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen mogen wel. Info via https://www.energiesparen.be/duurzaam-verwarmen/verbod-stookolieketels.

2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Verkoop je jouw woning of appartement? Dan heb je een EPC nodig dat ten vroegste in 2019 is opgemaakt. Zo'n EPC herken je aan het EPC-label dat van A+ tot F gaat. Bij verhuur van je woning of appartement mag je wel nog een ouder EPC (maximaal 10 jaar oud) gebruiken. Bijkomend moeten vanaf dit jaar alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken. Info via https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen.

3. Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. Dat zijn scholen, kantoorgebouwen, horecazaken … of dus gebouwen waarin niemand woont. Let wel: die maatregel geldt enkel bij het verlijden van de authentieke akte bij (a) een notariële overdracht in volle eigendom, (b) het vestigen van opstalrecht of (c) het vestigen van erfpacht. Als dat gebeurt, moet je, indien nodig, binnen de vijf jaar enkele energiebesparende maatregelen nemen wat betreft dakisolatie, beglazing, ruimteverwarming en koelinstallaties. Alle info vind je op https://www.energiesparen.be/NR/renovatieverplichting.

4. Grotere korting op registratierechten

Bij de aankoop van de enige eigen woning is de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3%. Let wel: voor  omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet je bij een IER een E-peil van maximaal E60 behalen (in plaats van E70). Meer info: https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning/aanvullend-verlaagd-tarief-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-met-verbintenis-tot-ingrijpende-energetische-renovatie.

Tot slot: de premies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid via netbeheerder Fluvius geeft, lopen volgend jaar verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen, gaat niet door: de premie blijft op niveau van 2021. Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing.

Meer info: https://energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022.

Heb je nog vragen over bouwen of verbouwen? Neem dan contact op met het woon- en energieloket van je gemeente.