Het asbestattest voor een asbestvrij Vlaanderen

Wie een woning of een appartement gebouwd vóór het jaar 2001 wil verkopen, heeft vanaf 23 november 2022 een asbestattest nodig. In de gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden en is een asbestattest niet nodig.

Het asbestattest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Asbestdeskundige

Voor de opmaak van een asbestattest moet u beroep doen op een procesgecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. De Vlaamse overheid stelde een lijst samen waar u die kan vinden.

Premie

Als u een woning van vóór 2001 wil renoveren, is de kans groot dat u op asbesthoudende materialen zal botsen en dat de verwijdering ervan geld zal kosten. Uw gemeentebestuur voorziet daarom in een premie.

Tegelijk kan je aanvullend op de premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie extra ondersteuning ontvangen wanneer u ook asbesthoudennde dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Kijk daarvoor op mijnverbouwpremie.be

Heb je vragen over asbest, schakel dan de RenovatieCoach van het Energiehuis-WarmerWonen in. Voor meer gedetailleerde info verwijzen we u door naar de website van Ovam: www.ovam.vlaanderen.be