Regionaal renovatierapport 2022: Nog nooit zoveel aanvragen voor advies en begeleiding

Het energetisch renoveren zat in 2022 in de lift. Dat bewijzen de belangrijkste bevindingen uit het jaarlijkse regionale renovatierapport voor Zuid-West-Vlaanderen voor 2022. Het lijkt alsof de beoogde renovatiegolf eindelijk opgestart is. Reden hiervoor zijn de energiecrisis en anderzijds slagkrachtige Vlaamse instrumenten.

In Zuid-West-Vlaanderen zijn in 2022 in totaal 2.046 dossiers opgestart voor renovatiebegeleiding. Dit is een recordaantal sinds 2017, met 500 aanvragen meer ten opzichte van 2021, het vorige record.

Ook het aantal uitgevoerde energiescans tekent een record op voor 2022, met 1.204 in het totaal.

Het premie en- leningenlandschap kende in 2022 een aantal grote verschuivingen met de introductie van de Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening in oktober.  Opgeteld werden in 2022 in onze regio voor € 2.366.651 leningen afgesloten en werden voor een bedrag van € 8.665.491 premies uitbetaald. De nieuwe Mijn VerbouwPremie, waarover nog geen gegevens beschikbaar zijn per gemeente, zijn hierbij nog niet opgeteld, evenals de honderden aanvragen voor leningen die nog in behandeling waren. In de volledige provincie West-Vlaanderen is het totale bedrag voor alle goedgekeurde Mijn VerbouwPremies in 2022 € 330.317, wat het meest is van alle Vlaamse provincies.

Renoveren is zonder twijfel de beste manier om je energiefactuur te verlagen. Bovendien krijg je met het huidige premiestelsel tot maximaal 50 % terug van je investering tot eind 2023. Vanaf 2024 daalt dit tot 35 %. Het is met andere woorden meer dan ooit het moment om je woning energiezuinig te maken. Bovendien kan je beroep doen op renovatiebegeleiding van Stad Kortrijk of Intercommunale Leiedal om je renovatieproject in goede banen te leiden.

Meer cijfers en details over het renovatielandschap in de regio zijn terug te vinden in het rapport op de website. Ten opzichte van vorige edities is er in dit nieuwe rapport ook aandacht voor de specifieke aanpak op wijkniveau, en zijn ook de resultaten opgenomen van de tevredenheidsenquête die werd afgenomen bij klanten van de RenovatieCoach van Leiedal.