Voorwaarden van Mijn VerbouwPremie blijven dezelfde in 2024

De Vlaamse Regering kondigde met de septemberverklaring (25 september 2023) aan om de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie te verlengen voor aanvragen tot eind 2024. Aanvankelijk was die hogere Mijn VerbouwPremie voorzien tot eind 2023 en daarna verminderen tot respectievelijk 25% en 35%.

Dat is goed nieuws voor wie bezig is met renovatiewerken maar niet tijdig voor het einde van het jaar de premie kan aanvragen en hierdoor de hogere premie dreigde te verliezen. Dat is ook goed nieuws voor aannemers, die hierdoor meer tijd krijgen om bepaalde werken af te werken en de eindfactuur te bezorgen aan de klant. Voor klanten die nog moeten starten met de werken, biedt dit uiteraard nieuwe opportuniteiten om voor deze werken alsnog een hogere premie te kunnen aanvragen indien de aanvraag uiterlijk voor eind 2024 wordt ingediend.

Asbestverwijdering

Daarnaast wordt ook de extra premie (8 euro per m²) verlengd inzake asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie (residentieel en niet-residentieel) of dakisolatie (niet-residentieel). In plaats van facturen tot eind 2023, zullen aanvragen tot eind 2025 mogelijk zijn. Ook facturen opgemaakt in 2024/2025 zullen dus in aanmerking komen voor deze verhoging, op voorwaarde dat je tijdig je aanvraag indient. Voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering residentieel is er geen einddatum voorzien.

 

De website van Mijn VerbouwPremie wordt zo snel mogelijk aangepast. Ook de simulator van Mijn VerbouwPremie wordt aangepast.