Wie zijn we

 

Wil je weten hoe goed je huis scoort op het vlak van energieverbruik? Hoe je jouw energiefactuur kan verlagen? Op welke premies je recht hebt? Of staan er renovatiewerken op de planning? Als inwoner kan je hiervoor terecht bij het woon/energieloket van je gemeente, die je indien nodig doorverwijst naar Energiehuis WarmerWonen. Energiehuis WarmerWonen herbergt heel wat diensten onder 1 dak, zodat elke burger in Zuid-West-Vlaanderen snel geholpen kan worden.

Energiehuis WarmerWonen is een samenwerkingsverband tussen W13, Intercommunale Leiedalvzw effect en de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Deze partners werken samen met een breed netwerk van actoren in de regio aan het versnellen van de energetische renovatie van woningen in de streek, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  

De werking van het Energiehuis Warmer Wonen is afgestemd op de evoluties op Vlaams niveau, meer bepaald binnen het Vlaamse Renovatiepact. We signaleren van onderuit elementen naar Vlaanderen en we implementeren onmiddellijk nieuwe Vlaamse evoluties, zoals het BENOveren. Meer info over de Vlaamse Energiehuizen vind je in de Vlaamse brochure energiehuizen.

Ons contacteren

Mail: energiehuis@warmerwonen.be
Tel: 056 24 16 19

kaart regio