Refurb (opgelet: project intussen afgelopen)

Sinds 2015 werkt Leiedal samen met partners uit Vlaanderen, Denemarken, Duitsland, Estland, Slovenië en Nederland aan een snellere en efficiëntere renovatie van ons verouderde woningpatrimonium. Voorbeelden van bij ons bieden een pak inspiratie voor organisaties van elders uit Europa en vice versa. Samen werken we aan een manier om “geïntegreerde regionale renovatiepakketten” te ontwerpen en te implementeren.

In de praktijk gaat het in Zuid-West-Vlaanderen over de werking van de RenovatieCoach, gekoppeld aan MijnEnergiekompas.be. Met deze twee instrumenten wil Leiedal een boost geven aan de renovatiedynamiek. Je zet meer woningeigenaars aan tot renoveren als je ze advies op maat geeft én een coach die ze door hun complexe renovatietraject heen kan gidsen.

Ambitieus renovatieprogramma in de regio met steun van Europa

Refurb kadert binnen het Horizon2020-programma. Europa selecteert veelbelovende consortia van steden en gemeenten, kenniscentra en bouwprofessionals die de handen in mekaar slaan om de renovatie van woningen beter, sneller en efficiënter aan te pakken. Ook de Kortrijkse regio staat voor een belangrijke uitdaging om het grote aantal verouderde woningen tegen 2050 bijna-energieneutraal (BEN) te maken. Europese kennisuitwisseling en steun dragen hiertoe bij. Het project helpt ook om de klimaatdoelstellingen te halen, want woningen zijn goed voor niet minder dan 28% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-West-Vlaanderen.

Meer vragen over dit project?