SUPRA

Op 1 april 2021 start Energiehuis-WarmerWonen met het Europese project SUPRA om de energetische woningrenovaties in de regio verder op te schalen. Hiervoor werkt de regio Zuid-West-Vlaanderen samen met de stad Gent en met Igemo, de intercommunale werkzaam in het Mechelse. Het project zal 3 jaar lopen en omvat sterke resultaatsverbintenissen in deze drie regio’s.

Ambitie

Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen dient elk jaar 5,25 milj € geïnvesteerd te worden in energetische werken in particuliere woningen, of gemiddeld 308 dossiers met een gemiddelde investering van 17.000 € per renovatie. Die investeringen moeten een energiebesparing realiseren van 1,8 ton CO2 per jaar en zullen helpen de regionale klimaatambities waar te maken voor een koolstof neutrale regio tegen 2050. Tegen dan moeten alle woningen in de regio een EPC-peil hebben van E60 of minder.  

Extra middelen voor de regio

Leiedal deelt de visie met haar partners dat begeleiding cruciaal is voor het opschalen van diepe energetische renovaties bij particulieren. Daarom werd binnen het kader van SUPRA overgegaan tot extra aanwervingen om de ambitieuze doelstellingen waar te maken. In de regio zullen 4 nieuwe RenovatieCoaches alle doelgroepen nog beter kunnen bedienen. Met de steun van het SUPRA project zullen o.m. de budgetten voor lokale besturen om kwetsbare doelgroepen te begeleiden in hun renovatieplannen verdubbelen. Daarnaast komen er ook intensieve communicatieacties in de regio om mensen warm te maken voor energiezuinig renoveren.

logo Supra