Welke gebouwen komen in aanmerking?

Jouw woning of appartement komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening indien ze voldoet aan volgende voorwaarden. 

 

Jouw woning of appartement: 

  • ligt in het Vlaamse Gewest

  • is minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum, behalve als je de Mijn VerbouwLening aanvraagt voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen. Dan volstaat het dat de woning of het gebouw:  

    • vóór 1 januari 2014 aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet
    • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden verleend is, de woning of het gebouw aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen voldoet en de EPB-aangifte ingediend is binnen de decretaal voorziene termijn.