Hoe kan ik na goedkeuring van de lening mijn facturen aanleveren?

Via welke weg?

Heb je jouw aanvraag voor de Mijn VerbouwLening ingediend met de hulp van de loketmedewerker of renovatiecoach? Of kan je wat hulp gebruiken bij het indienen van jouw facturen? Dan mag je de facturen bezorgen aan de loketmedewerker van jouw gemeente of aan jouw begeleidende renovatiecoach.

Diende je jouw aanvraag volledig zelf in?  Dan mag je de facturen indienen via mail aan  energiehuis@warmerwonen.be   

 

Hoe doe je dat?

Per factuur vul je een aanvraagformulier tot uitbetaling in.

Bijvoorbeeld: heb je 5 facturen, dan vul je in totaal 5 aanvraagformulieren in.

Per factuur én het bijhorende aanvraagformulier scan je deze twee documenten samen in en sla je op als één pdf-bestand. Herhaal dit voor de andere facturen.

Bijvoorbeeld; heb je drie facturen, dan lever je driemaal een pdf aan.

 

Het aanvraagformulier om een factuur te laten uitbetalen vind je hieronder terug.

     Download hier het aanvraagformulier

 

Het is ook heel belangrijk om het aanvraagformulier correct én volledig in te vullen. Zo loopt jouw dossier geen vertraging op.

     Download hier de handleiding om het formulier in te vullen

 

 

Enkele veelgestelde vragen over facturen

We kozen een andere aannemer dan degene waarvan we offerte indienden bij de aanvraag en waarop het technisch advies werd gebaseerd.  Kan ik die factuur aanleveren?

Dat kan. Maar vraag de aannemer om ofwel voldoende detail te voorzien op de factuur of bezorg bij de aanvraag tot uitbetalen ook meteen de offerte mee. Op die manier kan er nagezien worden of de werken technisch in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwLening.  We hoeven de offerte na jouw aanvraag tot uitbetalen dan niet meer op te vragen en er kan dus vlotter overgegaan worden tot de betaling.

 

Er zijn binnen een bepaalde categorie extra werken gebeurd ten opzichte van de offerte die we indienden bij de aanvraag.  Kan ik voor die extra werken ook gebruik maken van de Mijn VerbouwLening?

Dat kan. Vraag de aannemer in dat geval om voldoende detail te voorzien van de extra werken, op de factuur.  Op die manier kan er nagezien worden of de werken technisch in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwLening en kan er vlotter uitbetaald worden.

 

Kan een factuur met datum van vóór de aanvraag tot de Mijn VerbouwLening worden aangeboden?

Neen, enkel facturen op datum van na de aanvraag tot de Mijn VerbouwLening komen in aanmerking.

 

Ik kreeg een factuur van mijn aannemer, kan ik hiervan maar een gedeelte laten uitbetalen?  

Ja dat kan, je kan maximaal het volledige factuurbedrag inclusief btw vragen voor uitbetaling. Maar het kan ook een lager bedrag zijn dan het volledige factuurbedrag.   

 

Mijn aannemer heeft een factuur opgemaakt met werken die niet in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwLening. Wat nu? 

Je hoeft de factuur niet opnieuw te laten opmaken. Kijk de factuur na en vul enkel het bedrag in op het aanvraagformulier dat in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwLening.

 

Mijn ouders hebben mijn factuur voorgeschoten, kan ik het bedrag laten uitbetalen op hun rekening? 

Neen dat kan niet. Je kan enkel uitbetalen op het bankrekeningnummer dat je vermeld hebt op je SEPA-mandaat (=domiciliëringsopdracht). 

 

Ik kreeg al een factuur van mijn aannemer, maar mijn lening werd nog niet goedgekeurd. Kan ik deze factuur laten uitbetalen? 

Neen. Facturen kunnen pas uitbetaald worden nadat de lening ondertekend werd. Maak dus steeds goede afspraken met je aannemer. 

 

Hoelang heb ik de tijd om facturen aan te leveren en het krediet op te nemen?

Je hebt maximaal 36 maanden de tijd. Te starten vanaf de datum van ondertekening van de leningsovereenkomst (akte).

 

Kan ik onbeperkt facturen aanleveren en laten uitbetalen of kan dit maar een aantal keer?

Je kan onbeperkt facturen aanleveren, totdat het kredietbedrag volledig is opgenomen.

 

Wat als het bedrag op de eindfactuur groter is dan het resterende kredietbedrag?

Dan wordt enkel het resterende kredietbedrag uitbetaald (op rekening van de kredietnemer). Voor het restbedrag van de factuur gebruik je dan eigen middelen. Je betaalt zelf rechtstreeks de volledige factuur aan de aannemer.

 

Wat als je niet het volledige bedrag van de lening opneemt? Komt de rest dan te vervallen?

Als je jouw eindfactuur indient, kan je dit aanduiden op de het aanvraagformulier om een factuur te laten uitbetalen. Wanneer het totaalbedrag van de uitbetaalde facturen kleiner is dan het oorspronkelijk aangevraagde kredietbedrag op de akte, wordt het af te lossen bedrag beperkt (gelimiteerd) tot het totaal opgenomen bedrag. Je betaalt dus enkel af wat je hebt opgevraagd. Na het verstrijken van de 36 maanden na het ondertekenen van de akte, komt het (eventuele) restbedrag te vervallen.

Als je niet het volledige bedrag van de lening opneemt, blijft de looptijd van de lening hetzelfde maar het maandelijkse aflossingsbedrag wordt kleiner.

 

Wanneer wordt mijn lening in omloop gebracht?

Pas wanneer de eindfactuur werd uitbetaald, gaat je krediet in omloop.

 

Wanneer gebeurt de eerste maandelijkse aflossing?

De maandelijkse aflossingen gebeuren via domiciliëring. Standaard staat dit op de 5de van de maand. Tenzij je bij het indienen van het SEPA-mandaat (bijlage bij de akte) voor een andere dag hebt gekozen, bijv. de 10de van de maand. De eerste aflossing gebeurt gemiddeld een maand na het uitbetalen van de eindfactuur. Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht van je eerste betaling (vervaldag) en je ontvangt het aflossingsplan.

 

Waar kan ik online de status van het dossier raadplegen, aflossingstabel en berichten terugvinden? 

Je kan dit doen via de website van VEA. De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.

     Check hier de status van je dossier