Veelgestelde vragen

 

     Lening aanvragen

Houden jullie rekening met het netto- of bruto-inkomen voor de berekening van de inkomenscategorie? 

Met geen van beide. We kijken naar het "gezamenlijk belastbaar inkomen" zoals vermeld op je officiële aanslagbiljet (= NIET je voorbereiding/het voorstel van de aangifte/de fiche die je werkgever doorstuurde...). 

 

Kan ik als niet-eigenaar van de te renoveren woning, de lening samen aangaan met mijn partner die wel eigenaar is?   

Neen. Enkel de eigenaar van de woning kan kredietnemer zijn.   

Ben je in dat geval wettelijk samenwonend of gehuwd? Dan dien je het ‘attest ter kennisname’ te ondertekenen en bij de aanvraag te voegen.

     Download hier het attest ter kennisname 

 

Kan mijn aanvraag afgekeurd worden? 

Ja. De kredietcommissie kan de aanvraag afkeuren. Volgende opsomming is niet limitatief, bijvoorbeeld als je niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden, als je woning niet voldoet aan de voorwaarden, als de werken niet voldoen aan de voorwaarden, als we oordelen dat je niet voldoende terugbetalingscapaciteit hebt of als je gesignaleerd staat als wanbetaler bij de Nationale Bank. 

 

     Werken die in aanmerking komen

Kan ik de lening ook aanvragen voor het plaatsen van rolluiken of screens? 

Neen. Dit valt niet onder de Mijn VerbouwLening en hiervoor kan je de lening dus niet gebruiken.  

 

Kan ik de lening ook aanvragen voor het plaatsen van een thuisbatterij? 

Neen. Dit valt niet onder de Mijn VerbouwLening en hiervoor kan je de lening dus niet gebruiken.  

 

     Status van de lening of de aanvraag

Wanneer mag ik nieuws verwachten over mijn aanvraag? 

Het is erg druk. Daarom moet je rekening houden met een behandeltermijn van enkele maanden. 

     Meer info vind je in 'Hoe gaat het verder?’  

 

Mijn offerte vervalt binnenkort maar ik heb nog geen nieuws over de lening. Kunnen jullie mijn dossier niet sneller behandelen? 

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te werken, maar we kunnen niemand voorrang geven. We behandelen alle dossiers in volgorde van aanvraag (indien ze volledig zijn!). Enkel op deze manier is het eerlijk voor iedereen.

Ga je toch al in op een offerte, laat je de werken al starten, of betaal je al facturen ... dan is dat uiteraard met het risico dat je de lening mogelijks toch niet krijgt. 

 

Ik diende een aanvraag in maar deze werd nog niet behandeld. Kan ik de lening nog renteloos krijgen of niet? 

Aanvragers die ten laatste op 31 januari 2023 een aanvraag indienden, zullen de lening nog renteloos kunnen krijgen. Voor aanvragen vanaf 1 februari 2023 geldt de nieuwe rentevoet.

Heb je voor deze datum wel geïnformeerd naar de lening? Dat is niet voldoende om de lening alsnog renteloos te krijgen. We kijken hiervoor naar de effectieve indieningsdatum van de aanvraag. 

 

Waar kan ik online de status van het dossier raadplegen, aflossingstabel en berichten terugvinden?

Je kan dit doen via de website van VEKA. Je kan je aanmelden met onder andere jouw eID, itsme of federaal token.

De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.

     Check hier de status van je dossier

 

     Facturen en uitbetalingen

Ik kreeg een factuur van mijn aannemer, kan ik hiervan maar een gedeelte laten uitbetalen?  

Ja dat kan, je kan maximaal het volledige factuurbedrag inclusief btw vragen voor uitbetaling. Maar het kan ook een lager bedrag zijn dan het volledige factuurbedrag.   

 

Mijn aannemer heeft een factuur opgemaakt met werken die niet in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwLening. Wat nu? 

Je hoeft de factuur niet opnieuw te laten opmaken. Kijk de factuur na en vul enkel het bedrag in op het aanvraagformulier dat in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwLening. 
 

Mijn ouders hebben mijn factuur voorgeschoten, kan ik het bedrag laten uitbetalen op hun rekening? 

Neen dat kan niet. Je kan enkel uitbetalen op het bankrekeningnummer dat je vermeld hebt op je SEPA-mandaat (=domiciliëringsopdracht). 

 

Ik kreeg al een factuur van mijn aannemer, maar mijn lening werd nog niet goedgekeurd. Kan ik deze factuur laten uitbetalen? 

Neen. Facturen kunnen pas uitbetaald worden nadat de lening ondertekend werd. Maak dus steeds goede afspraken met je aannemer. 

 

Hoelang heb ik de tijd om facturen aan te leveren en het krediet op te nemen?

Je hebt maximaal 36 maanden de tijd. Te starten vanaf de datum van ondertekening van de leningsovereenkomst (akte).

 

Kan ik onbeperkt facturen aanleveren en laten uitbetalen of kan dit maar een aantal keer?

Je kan onbeperkt facturen aanleveren, totdat het kredietbedrag volledig is opgenomen.

 

Wat als het bedrag op de eindfactuur groter is dan het resterende kredietbedrag?

Dan wordt enkel het resterende kredietbedrag uitbetaald (op rekening van de kredietnemer). Voor het restbedrag van de factuur gebruik je dan eigen middelen. Je betaalt zelf rechtstreeks de volledige factuur aan de aannemer.

 

Wat als je niet het volledige bedrag van de lening opneemt? Komt de rest dan te vervallen?

Als je jouw eindfactuur indient, kan je dit aanduiden op de het aanvraagformulier om een factuur te laten uitbetalen. Wanneer het totaalbedrag van de uitbetaalde facturen kleiner is dan het oorspronkelijk aangevraagde kredietbedrag op de akte, wordt het af te lossen bedrag beperkt (gelimiteerd) tot het totaal opgenomen bedrag. Je betaalt dus enkel af wat je hebt opgevraagd. Na het verstrijken van de 36 maanden na het ondertekenen van de akte, komt het (eventuele) restbedrag te vervallen.

Als je niet het volledige bedrag van de lening opneemt, blijft de looptijd van de lening hetzelfde maar het maandelijkse aflossingsbedrag wordt kleiner.

 

     Aflossingen 

Wanneer wordt mijn lening in omloop gebracht?

Pas wanneer de eindfactuur werd uitbetaald, gaat je krediet in omloop.

 

Wanneer gebeurt de eerste maandelijkse aflossing?

De maandelijkse aflossingen gebeuren via domiciliëring. Standaard staat dit op de 5de van de maand. Tenzij je bij het indienen van het SEPA-mandaat (bijlage bij de akte) voor een andere dag hebt gekozen, bijv. de 10de van de maand. De eerste aflossing gebeurt gemiddeld een maand na het uitbetalen van de eindfactuur. Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht van je eerste betaling (vervaldag) en je ontvangt het aflossingsplan.

 

Wat is het exacte bedrag dat ik maandelijks moet betalen?

Van zodra je aangeeft dat de laatste factuur de slotfactuur is, gaat het krediet in omloop.  Je zal een mail ontvangen met het aflossingsplan en het maandelijks te betalen bedrag.  Je kan ook steeds online het dossier en de aflossingstabel raadplegen.  Je kan dit doen via VEKA Online en je aanmelden met onder andere jouw eID, itsme en federaal token.

De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.

 

Wanneer starten de maandelijkse betalingen?

De exacte datum van de eerste betaling staat in de mail én ook op het aflossingsplan dat wordt bezorgd. Je kan het aflossingsplan steeds online raadplegen via VEKA Online. Je kan je aanmelden met onder andere jouw eID, itsme en federaal token.

De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.

 

     Mijn VerbouwPremie

Hoe kan ik de Mijn VerbouwPremie in mindering laten brengen van Mijn Verbouwlening?

OPGELET! Bij een MijnVerbouwlening vraag je de Mijn VerbouwPremie NIET zelf aan, maar doe je dat via het Energiehuis. Neem daarvoor contact op met het woon- en energieloket van je gemeente.

 

Hoe weet ik of het Energiehuis Mijn VerbouwPremie heeft ontvangen en in mindering heeft kunnen brengen van Mijn Verbouwlening?

Het Energiehuis wordt op de hoogte gebracht van jouw Mijn Verbouwpremie. Deze wordt intern verwerkt. Vervolgens komt er een nieuw aflossingsplan. Dit aangepast plan wordt niet opnieuw gemaild, maar kan je online raadplegen via VEKA Online. Je kan je aanmelden met onder andere jouw eID, itsme en federaal token.

De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.

 

Ik heb de Mijn VerbouwPremie toch zelf aangevraagd. Hoe kan ik die premie doorstorten en wanneer worden de premies dan afgetrokken van het te betalen bedrag?

De premies stort je bij ontvangst zelf door op het rekeningnummer dat vermeld staat bij het aflossingsplan. LET OP! Het is belangrijk dat je ook de vermelde gestructureerde mededeling gebruikt. Deze wordt intern verwerkt. Vervolgens komt er een nieuw aflossingsplan.  Dit aangepast plan wordt niet opnieuw gemaild, maar kan je online raadplegen via VEKA Online. Je kan je aanmelden met onder andere jouw eID, itsme en federaal token.

De Vlaamse overheid maakte ook een instructievideo die je hier vindt.