Welke documenten heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening aan te vragen?

 

Enkele aandachtspunten

 • Als particulier kan je enkel een aanvraag online indienen via het Mijn VerbouwLoket. Je doet dat via deze link.

 • Als niet-commerciële instelling kan je enkel een aanvraag indienen via het gemeentelijk loket en dus (nog) niet via het Mijn VerbouwLoket

 • Je vraagt de lening het best aan via een vaste computer of laptop. Op een gsm of tablet lukt dit minder goed.

 • Voordat je de aanvraag start verzamel je alle nodige documenten digitaal.

 • We behandelen jouw aanvraag enkel als de bijlagen duidelijk leesbaar zijn.  Laad daarom een kopie of een scan op van de documenten. Maak je toch foto's van documenten? Zorg dat ze niet wazig of scheef zijn.

 • Alle documenten sla je op in pdf-, jpg- of png-formaat.  Alleen deze formaten kunnen worden opgeladen.

 • Laad de documenten op deze wijze op:

  • Niet 1 blad per bijlage, maar bijvoorbeeld alle pagina’s van je aanslagbiljet in 1 bijlage.

  • Beschrijf in de titel van het bestand, het soort document, bijvoorbeeld ‘Loonfiches Jan’ of ‘uittreksel kadaster’.

 • Pas als alle documenten volledig zijn aangeleverd, kunnen we jouw aanvraag verder behandelen.

 

Als particulier  

 

     Welke documenten heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening als particulier aan te vragen? 

     Let op: als je in de pdf een link wil openen, klik dan op de rechter muisknop en kies voor 'Link openen in nieuw tabblad')

 

Als niet-commerciële instelling

 

     Welke documenten heb ik nodig om de Mijn VerbouwLening als niet-commerciële instelling aan te vragen?

     Let op: als je in de pdf een link wil openen, klik dan op de rechter muisknop en kies voor 'Link openen in nieuw tabblad')

 

     Download hier het aanvraagformulier voor niet-commerciële instellingen